Urząd Miasta Płocka Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Stary Rynek 1, 09-400 PłockEnglishDeutschStary Rynek 1, 09-400 Płock
 Księga procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania w UMP

Instrukcje ogólne


P-1: Doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - dokumentacja dostępna wyłącznie dla pracowników UMP

 

P-2: Obsługa klienta

P2 - In 1 Podejmowanie interwencji na rzecz konsumentów wyd. 10
P2 - In 2 Przeciwdziałanie stosowaniu praktyk monopolistycznych wyd. 09
P2 - In 3 Obsługa klientów w Urzędzie Miasta Płocka wyd.03
P2 - In 4 Rejestracja wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego wyd. 08
P2 - In 5 Wydawanie praw jazdy wyd. 13
P2 - In 6 Cofanie i zwracanie uprawnień wyd.13
P2 - In 7 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wyd. 10
P2 - In 8 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców wyd. 12
P2 - In 9 Rejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdów wyd. 15
P2 - In 10 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu wyd. 13
P2 - In 11 Wydawanie dowodów osobistych wyd. 14
P2 - In 12 Udostępnianie danych wyd. 14
P2 - In 13 Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej wyd.12
P2 - In 14 Wydawanie decyzji o uznaniu żołnierzy wyd. 14
P2 - In 15 Zmiana danych adresowych wyd. 14
P2 - In 16 Zameldowanie i wymeldowanie wyd. 13
P2 - In 17 Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wyd.12
P2 - In 18 Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń i licencji w transporcie drogowym wyd. 10
P2 - In 19 Obsługa wniosków o wpis do CEIDG wyd. 06
P2 - In 21 Zatrzymywanie, cofanie lub zachowanie uprawnień ze względu na stan zdrowia wyd.03
P2 - In 22 Profesjonalna rejestracja pojazdów wyd. 01
P2 - In 28 Przyjmowanie interesantów zgłaszających się do Prezydenta Miasta, jego Zastępców oraz Sekretarza Miasta wyd.12
P2 - In 29 Zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym ...wyd.06
P2 - In 31 Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną wyd. 10
P2 - In 33 Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie wyd. 07
P2 - In 37 Wydawanie opinii konserwatorskiej wyd. 04
P2 - In 38 Wydawanie decyzji - pozwoleń konserwatorskich wyd. 04
P2 - In 40 Zatrzymywanie i zwracanie prawa jazdy wyd. 06
P2 - In-43 Ochrona powietrza atmosferycznego wyd.05
P2 - In-44 Ochrona przyrody wyd.03
P2 - In-45 Pozwolenie zintegrowane wyd.05
P2 - In-46 Rolnictwo, gospodarka wodna i ochrona wód wyd.04
P2 - In-47 Rybactwo wyd.04
P2 - In-48 Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyd.04
P2 - In-49 Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne wyd.04
P2 - In-50 Zatrzymywanie praw jazdy na 3 i 6 miesięcy . Zwracanie praw jazdy po ustaniu przyczyny wyd.05
P2 - In 51 Zatrzymywanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wyd. 05
P2 - In 52 Wpis do ewidencji wykładowców lub instruktorów nauki jazdy wyd. 05
P2 - In 53 Kontrola ośrodków szkolenia kierowców wyd. 04
P2 - In 54 Kontrola stacji kontroli pojazdów wyd. 05
P2 - In 55 Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych wyd. 04
P2 - In 56 Kontrola w zakresie transportu drogowego wyd. 04
P2 - In 58 Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu tytułem zobowiązań wyd. 09
P2 - In 59 Wypłata świadczeń pieniężnych osobom, które odbyły ćwiczenia wojskowe wyd. 02
P2 - In 60 Kontrola podatkowa przedsiębiorcy wyd. 02

P-3: Zarządzanie przestrzenią miejską


P-4: Zarządzanie zasobami ludzkimi


P- 5: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
P5 Deklaracja stosowania wyd.12 z 25.08.2021
pozostała dokumentacja dostępna wyłącznie dla pracowników UMP
P5 - In 1 Zarządzanie profilami zaufanymi ePUAP w UMP wyd.03
P-6: Zarządzanie BHP - dokumentacja dostępna wyłącznie dla pracowników UMP

P-7 System Zarządzania Środowiskowego


Aktualizacja: Zespół Systemów Zarządzania


EMAS

Kliknij aby zobaczyć certyfikat
Biuletyn Informacji Publicznej