Urząd Miasta Płocka Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Stary Rynek 1, 09-400 PłockEnglishDeutschStary Rynek 1, 09-400 Płock
 Księga procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania w UMP

Instrukcje ogólne


P-1: Doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - dokumentacja dostępna wyłącznie dla pracowników UMP

 

P-2: Obsługa klienta

P2 - In 1 Podejmowanie interwencji na rzecz konsumentów wyd. 07
P2 - In 2 Przeciwdziałanie stosowaniu praktyk monopolistycznych wyd. 06
P2 - In 4 Rejestracja wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego wyd. 07
P2 - In 5 Wydawanie praw jazdy wyd. 10
P2 - In 6 Cofanie i zwracanie praw jazdy wyd. 10
P2 - In 7 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wyd. 06
P2 - In 8 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców wyd. 09
P2 - In 9 Rejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdów wyd. 12
P2 - In 10 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu wyd. 10
P2 - In 11 Wydawanie dowodów osobistych wyd. 11
P2 - In 12 Udostępnianie danych wyd. 12
P2 - In 13 Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej wyd.09
P2 - In 14 Wydawanie decyzji o uznaniu żołnierzy wyd. 11
P2 - In 15 Zmiana danych adresowych wyd. 12
P2 - In 16 Zameldowanie i wymeldowanie wyd. 11
P2 - In 17 Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wyd.09
P2 - In 18 Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe wyd. 08
P2 - In 19 Obsługa wniosków o wpis do CEIDG wyd. 03
P2 - In 20 Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wyd.05
P2 - In 21 Nadzór nad stanem środowiska wyd.06
P2 - In 22 Wydawanie zgody, zezwoleń i pozwoleń wyd.02
P2 - In 23 Wydawanie zezwoleń na zbieranie i transport odpadów wyd.06
P2 - In 24 Wydawanie pozwolenia wodno - prawnego wyd.06
P2 - In 25 Wydawanie zaświadczeń związanych z gospodarstwem rolnym wyd.04
P2 - In 26 Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb wyd.03
P2 - In 27 Wydawanie decyzji środowiskowych wyd.04
P2 In – 28 Przyjmowanie interesantów zgłaszających się do Prezydenta Miasta, jego Zastępców oraz Sekretarza Miasta wyd.11
P2 - In 29 Zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym ...wyd.03
P2 - In 31 Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną wyd. 08
P2 - In 32 Obsługa klientów w Urzędzie Miasta Płocka wyd.03
P2 - In 33 Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie wyd. 04
P2 - In 36 Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wyd. 02
- Załącznik nr 1 - formularz wniosku o wpis do rejestru
- Załącznik nr 2 - formularz informacji o zmianie danych zawartych w rejestrze
- Załącznik nr 3 - formularz wniosku o wykreślenie z rejestru
P2 - In 37 Wydawanie opinii konserwatorskiej wyd. 03
P2 - In 38 Wydawanie decyzji - pozwoleń konserwatorskich wyd. 03
P2 - In 40 Cofanie i zwracanie uprawnień wyd. 03
P2 - In-41 Gospodarka wodna i ochrona wód wyd. 02
P2 - In-43 Ochrona powietrza atmosferycznego wyd.03
P2 - In-45 Pozwolenie zintegrowane wyd.02
P2 - In-46 Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo wyd.02
P2 - In-47 Rybactwo wyd.02
P2 - In-48 Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyd.01
P2 - In-49 Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne wyd.02
P2 - In-50 Zatrzymywanie praw jazdy na 3 i 6 miesięcy . Zwracanie praw jazdy po ustaniu przyczyny wyd.02
P2 - In 51 Zatrzymywanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wyd. 02
P2 - In 52 Wpis do ewidencji wykładowców lub instruktorów nauki jazdy wyd. 02
P2 - In 53 Kontrola ośrodków szkolenia kierowców wyd. 02
P2 - In 54 Kontrola stacji kontroli pojazdów wyd. 02
P2 - In 55 Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych wyd. 01
P2 - In 56 Kontrola w zakresie transportu drogowego wyd. 01
P2 - In 58 Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu tytułem zobowiązań wyd. 08

P-4: Zarządzanie zasobami ludzkimi


P-5: Gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy ( w opracowaniu )


P-6: Realizacja obowiązków ustawowych


P-7: Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie miasta PłockaP- 8: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
P8 Deklaracja stosowania wyd.09 z 14.04.2016
pozostała dokumentacja dostępna wyłącznie dla pracowników UMPP- 9: Planowanie przestrzenne


P-10: Zarządzanie strategią


P- 11: Zarządzanie BHP - dokumentacja dostępna wyłącznie dla pracowników UMP


P-12 System Zarządzania Środowiskowego


P-14 Zarządzanie transportem publicznym


Aktualizacja: Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 

EMAS

Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat
Biuletyn Informacji Publicznej